Egenkontroll/rutiner

Egenkontroll/rutiner

Grundförutsättningar som ska kontrolleras av livsmedelsinspektörerna

Myndighetsdokument

1. Godkännande/registrering/anmälan/tillstånd

Personal

2. Rutin utbildning

3. Rutin personlig hygien

Krav på anläggning

4. Rutin vatten

5. Rutin skadedjur

6. Rutin rengöring

7. Rutin underhåll

8. Utformning av lokal

9. Rutin avfall och returgodshantering

Produktstyrning

10. Rutin förpackningsmaterial

11. Rutin separering

12. Rutin märkning/presentation

Processtyrning

13. Rutin mottagning

14. Rutin tid och temperaturprocesser

15. Faroanalys HACCP-plan

16. Övrigt enligt faroanalys

Kvalitetsledningssystem

17. Rutin spårbarhet

18. Rutin reklamationer/återkallande

19. Rutin korrigerande åtgärder

20. Rutin intern revision

Checklista egenkontroll