Startsida

Välkommen till Webbutbildning!
Livsmedelshygien/Egenkontroll/Faroanalys/ HACCP principer

Se kursinnehåll för webbutbildningen här!

Se introduktionsfilmen på 1 min, anmäl er här 698 kr per deltagare , inkl intyg enlig livsmedelsverkets riktlinjer. vid fler än 10 deltagare maila oss här för offert.

Ni kan börja utbildningen direkt, eller när det passar er, den går att pausa och sedan slutföra.

Intyget skickas sedan inom 10 dagar till angiven adress. Ni får även ständig tillgång till vårt utbildningsmaterial länk i läsläge på 69 sidor, inkl mallar för dokumentation.

annettefassan

Anders din lärare online

Annette

Vi har sedan 20 år tillbaka och i samarbete med 47 kommuner, efter 2007 i egen regi, inspirerat personal med våra utbildningar livsmedelssäkerhet, Med humor, kunskap och tips från verkligheten lär ni er allt ni behöver!

Kontakta oss, info@gmplivsmedel.se