Kursinnehåll – webbutbildning

Kursinnehåll – webbutbildning

Inköp och Spårbarhet
Mottagningskontroll
Kyl/Frys/torrlagring
Separering och Avemballering

Allergener och Separering
Grönsakshantering
Mjölhantering och Degberedning
Beredning specialkoster

Kallmatsberedning och preparering för tillagning
Värmebehandling, Återuppvärmning och nedkylning

Varmhållning och Servering
Diskning

Packning
Märkning

Utleverans
Försäljning i butik

Utbildning i livsmedelshygien
Personlig hygien riktlinjer

Underhåll av lokaler, inredning och utrustning
Rengöring, Avfallshantering och Bekämpning av skadedjur

Vatten och Is
Företagsinformation, Avvikelsehantering, Konsumentskada exempel på rutiner
Återkallande av produkter, hantering av reklamationer

Verifiering och Internrevision

Livsmedelslagar och Branschriktlinjer
Grundförutsättningar Livsmedelshantering
Vad är livsmedelskvalitét?
Vad säger lagen om barn i kök förskola och skola?

Vad är HACCP?

Mikroorganismers Spridningsvägar – säker mat förr och nu
Livsmedelsinspektörens roll i samhället

Lite mer om mikroorganismer
SLUTPROV
Exempel på blanketter för egenkontroll

Faroanalysriktlinjer
Exempel på Faroanalys