Checklista egenkontroll

Checklista egenkontroll

Företagsinformation med verksamhetsbeskrivning
Ritning med zonindelning
Utbildningsplan
Utförda utbildningar
Hygienriktlinjer
Hälsodeklaration
Rutiner för rengöring och ordning
Rutiner för Underhåll av lokaler, inredning och utrustning
Rutiner för Skadedjur
Rutiner för Förpackningsmaterial utrustning
Rutiner för varumottagning ock lagring av varor, emballage, frys- och kylvaror
Temperatur och rutiner för kylar och frysar
Rutiner för upptining
Rutiner för nedkylning
Rutiner för varmhållning
Rutiner för återupphettning
Rutiner för temperatur diskmaskin
Rutiner för Exponering
Rutiner för utleveranser av varm o kall mat
Rutiner för vatten och is
Rutiner för separering
Rutiner för spårbarhet
Rutiner för verifiering
Rutiner för avvikelsehantering och korrigerande åtgärder
Rutin för internrevision. Egenkontrollprogrammets innehåll och funktion
Revisionsrapport
För vissa verksamheter kräv också faroanalys
I livsmedelsbutiker tillkommer Journalföring för ursprungsmärkning av nötkött.
Övriga regler se SLV.se. Hjälpreda till checklista för Storhushåll eller livsmedelsbutik.