Verksamhetsanpassade utbildningar i Skåne

Verksamhetsanpassade utbildningar i Skåne

Vi erbjuder följande utbildningar:

Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/Faroanalys/HACCP enligt SLV:s riktlinjer
anmälan via webbutbildning

Verksamhetsanpassad Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/Faroanalys/HACCP enligt SLV:s riktlinjer på plats hos er.

Från 6 900 kr i närområdet

Kontakta oss för intresseanmälan