Startsida

Välkommen till våra utbildningar!

fassanAnders – din lärare online!

Vi har sedan 15 år tillbaka inspirerat personal med våra utbildningar i livsmedelssäkerhet.
Med humor, kunskap och glädje lär ni er allt ni behöver. Dessutom har ni 3 månader på er att slutföra utbildningen!

Nyhet! Webbutbildning, se introduktionsfilmen,
anmäl er och gå utbildningen direkt!
En faktura på 698 kr/person, samt intyg enligt livsmedelsverkets riktlinjer, skickas till er inom 14 dagar efter utförd utbildning.

btsVi erbjuder följande utbildningar:

• Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/Faroanalys/HACCP enligt SLV:s riktlinjer
• Faroanalys med HACCP-planer för små livsmedelsverksamheter
• Uppdatering av livsmedelshygien
• Årlig Livsmedelshygieninformation = motiverad personal
• Verksamhetsanpassade hygienutbildningar
• Livsmedelshygien/Faroanalys/Egenkontroll med HACCP information.
• Verksamhetsanpassade utbildningar på plats
• Vi hjälper till med att ta fram underlag för IP-certifiering.