Startsida

Välkommen till våra utbildningar!

annettefassanAnders – din lärare online!

Annette – webb utbildningsansvarig!

Vi har sedan 20 år tillbaka inspirerat personal med våra utbildningar i livsmedelssäkerhet.
Med humor, kunskap och glädje lär ni er allt ni behöver. Dessutom har ni 3 månader på er att slutföra utbildningen!

Webbutbildning, se introduktionsfilmen,
anmäl er och gå grundutbildning i Livsmedelshygien/Egenkontroll/ Faroanalys/ HACCP -principer direkt eller när det passar dig!

Pris: 398 kr per deltagare inkl Intyg enligt livsmedelsverkets riktlinjer, som skickas till er inom 7 dagar efter utförd utbildning.

Ni får även ständig tillgång till vårt utbildningsmaterial på 70 sidor i
läsläge, med exempel på faroanalys, rutiner och blanketter.

Vi har arrangerat utbildningar i samarbete med 47 kommuner i södra Sverige,
även med Landsting och företag, efter 2006 i egen regi läs mer under
referenser

Vi erbjuder även utbildning i livsmedelshygien på plats hos er!
Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/Faroanalys/HACCP enligt SLV:s riktlinjer, inkl Intyg.

På plats hos er från 6 900 kr i närområdet, kontakta oss info@gmplivsmedel.se

Webbutbildningen: Livsmedelshygien, Egenkontroll, Faroanalys, HACCP

Ø Beställ webbutbildningen till personalmöten, kontakta oss
info@gmplivsmedel.se

Ø Beställ utbildningsmaterial separat, Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/Faroanalys/ HACCP principer, inkl blanketter på 70 sidor i läsläge ,för 80 kr, via info@gmplivsmedel.se

Ø Är ni flera deltagare kontakta oss för offert: info@gmplivsmedel.se

Ø Inför IP certifiering

Ø Även för privatpersoner

btsVi erbjuder följande utbildningar:

• Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/Faroanalys/HACCP enligt SLV:s riktlinjer
anmälan via webbutbildning
• Verksamhetsanpassad Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/Faroanalys/HACCP enligt SLV:s riktlinjer på plats hos er.
Från 6 900 kr i närområdet